【MobiJuce x TOYSOUL 亞洲玩具展】

ToySoulFBfeed.jpg

有玩開玩具figure打開機既朋友一定對海洋堂、Tamashii 魂商店、PlayStation呢d日本公司唔陌生。TOYSOUL 亞洲玩具展,會場有各種最新的玩具及遊戲,連限定精品都有機會入手,點可以錯過? 咁多野睇、咁多野買、咁多野玩、行行下手機分分鐘無電。咁就記得黎搵我地借電啦, 新註冊用戶可以獲得精美小玩具一隻, 記得問 JuceAngel拎啦!!!

TOYSOUL 亞洲玩具展

地點 : 香港九龍灣國際展貿中心 三樓星匯

日期 : 2018年12月14日至16日

時間: 12.14(五) – 15(六): 11:00 – 21:00

        12.16(日): 11:00 – 18:00